Місія, бачення та стратегія

Місія ПП «КМВ»

Наша місія полягає в тому, щоб в умовах стрімкого зростання споживання, високої інноваційності ринку та бізнес-середовища, що постійно змінюється, утримувати лідируючи позиції, випускати дійсно якісний та затребуваний продукт, який відповідає високим вимогам та задовольняє потреби споживачів. Вносити гідний внесок у розвиток галузі через модернізацію та розвиток виробництва. Демонструвати соціальну відповідальність через створення робочих місць та поліпшення умов праці персоналу. Демонструвати екологічну відповідальність через використання більш технологічного виробничого обладнання та технологій виробництва, які сприяють зниженню негативного впливу на навколишнє середовище.

Стратегія ПП «КМВ»

  • Постійний розвиток системи менеджменту якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO9001:2015.
  • Інтеграція вимог системи менеджменту якості до всіх бізнес-процесів підприємства.
  • Збільшення задоволеності клієнтів шляхом результативного застосування системи менеджменту якості, включаючи процеси безперервного вдосконалення.
  • Забезпечення відкритості і результативної комунікації на всіх рівнях організації.
  • Забезпечення необхідного рівню компетентності співробітників та їх активної участі у підвищенні якості.
  • Використання процесного підходу та ризик-орієнтовного мислення.
  • Планомірне скорочення процесів і операцій, що не додають цінності для зацікавлених сторін.